Kontakt

Prawnych adres: 79035, Ukraina, Lwow,
ul. Buzkova, dom. 2
Adres pocztowy: 79019, Ukraina, Lwow,
PO Box 3231
E-mail: info@complexpack.com