Falisty

Opakowania z tektury falistej - opakowań różnych produktów, które spełnia dwie podstawowe funkcje:

  • ochrony produktów podczas przetwarzania, transportu, rozładunku, składowania (funkcja zabezpieczenia);
  • dostarczanie informacji o produktach, producent, itp., jej różnica od innych gatunków (funkcja obrotu);

Odpowiedni dobór materiałów, projektowanie i drukowanie doprowadzi do tych funkcji w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów.

Nadamy rady i pomoc w doborze odpowiedniego opakowania z tektury falistej.